15.04.2021

Automatyczne wózki widłowe a współczesna intralogistyka

Automatyczne wózki widłowe a współczesna intralogistyka

Automatyczne wózki widłowe (AGV) według eksperckich analiz są najważniejszym trendem we współczesnej intralogistyce. Czym są? Co je wyróżnia?

Automatyczny wózek AGV STILL MX-X iGo systems – seryjnie produkowany wózek widłowy do pracy w bardzo wąskich alejkach z regałami wysokiego składowania wyposażony w komplet rozwiązań umożliwiających samodzielną jazdę oraz pobieranie i odkładanie ładunków zgodnie z wytycznymi sytemu WMS.

Według prognoz ekspertów zautomatyzowane systemy transportu wewnętrznego będą w najbliższym czasie cieszyć w ujęciu rok do roku dwucyfrowymi wzrostami zainteresowania. Jakie uwarunkowania stanowią o tym, że wózki AGV są coraz bardziej popularne?


Automatyczne wózki widłowe, od angielskiego sformułowania Automated Guided Vehicles (pojazdy prowadzone automatycznie) zwane skrótowo AGV, to zyskujący i mający zyskiwać na popularności obszar rozwiązań transportu wewnętrznego. Według eksperckich analiz, w okresie 2020 – 2027 automatyczne wózki widłowe będą osiągać w globalnym ujęciu dynamikę sprzedaży na poziomie 14 proc. rocznie. Czym się charakteryzują, jakie czynniki sprzyjają ich upowszechnieniu, jakie możliwości dają wózki AGV i w jakich zastosowaniach przynoszą największe korzyści?

 

Automatyczne wózki widłowe (AGV) – czym są i co je wyróżnia?

Frazy „automatyczne wózki widłowe” i „pojazdy prowadzone automatycznie” w dużej mierze mówią same za siebie. Z wózkiem AGV mamy do czynienia wówczas, gdy urządzenie transportu wewnętrznego jest w stanie samodzielnie się przemieszczać i wykonywać określone czynności – bez konieczności angażowania w nie operatora. Za sterowanie odpowiadają inteligentne układy nawigacji, w niektórych przypadkach analizujące dane z laserowych skanerów, w które wyposażono wózek samojezdny, w innych – wykorzystujące kamery, transpondery lub cewki indukcyjne. Automatyczne wózki widłowe mogą być przystosowane do komunikacji i współpracy między sobą (co pozwala w wybranych sekcjach magazynu tworzyć większe autonomiczne systemy – w ofercie STILL przypadek ten odzwierciedlają produkty STILL iGo systems) bądź do kooperacji z człowiekiem (tu dobrym przykładem są autonomiczne wózki widłowe do wsparcia kompletacji STILL iGo neo).

Co przesądza o tym, że wózki AGV są coraz to bardziej popularne?

Jeśli prognozy mówiące o tym, że automatyczne wózki widłowe będą sprzedawać się co roku średnio o 14 proc. lepiej, w 2027 roku kupowanych będzie niemal 3-krotnie więcej AGV niż w 2019 r. Na dynamikę wzrostów tego rynku wpływ ma kilka niezależnych grup czynników. Po pierwsze, wózki samojezdne pozwalają na wydajną pracę bez przerwy bez zwiększania kosztów w nocy, niedziele i święta. Po drugie, automatyczne systemy transportowe są łatwo skalowalne. W sytuacji wzrostu popytu i ruchu można zareagować natychmiast, pozyskując dodatkowe kompatybilne z funkcjonującym układem wózki AGV – z pominięciem procesów rekrutacji i wdrożenia. Po trzecie, zautomatyzowane pojazdy zawsze przestrzegają zasad bezpieczeństwa i – jeśli są dobrze zaprogramowane – nie popełniają błędów. W efekcie automatyczne wózki widłowe pozwalają ograniczyć liczbę wypadków i nieprawidłowo zrealizowanych zamówień. Analizując powyższe przesłanki można dojść do wniosku, że wózki AGV stoją w opozycji do ludzkiej siły roboczej. Prawda jest jednak taka, że wypełnią one raczej lukę zatrudnienia wynikającą ze zmian demograficznych – już dziś przecież trudno o wykwalifikowanych pracowników, a wraz ze starzeniem się społeczeństwa ten stan rzeczy będzie się pogłębiać.


Gdzie automatyczne wózki AGV przynoszą największe korzyści?

Automatyczne wózki widłowe AGV doskonale sprawdzają się we wszystkich powtarzalnych, dobrze opisanych i rzadko ulegających zmianom procesach. Kreują wartość dodaną w ciasnych przestrzeniach i w obsłudze delikatnych lub niebezpiecznych ładunków. Samojezdne wózki widłowe są kluczowe także w budowaniu przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwach, w przypadku których szczególnie duża jest presja na szybkie tempo realizacji zamówień. Autonomiczne systemy transportowe mogą na przykład całkowicie wyręczać operatorów w odkładaniu towaru i pobieraniu go z regałów; zautomatyzowane zestawy transportowe znajdują zastosowanie w uniezależnieniu od ludzkiej pracy zaopatrzenia linii produkcyjnych; a autonomiczne wózki systemowe i reach trucki mogą natomiast znacząco zwiększyć wydajność pracy w magazynach wysokiego składowania – w tym w przedsiębiorstwach w branży e-commerce.