Webinar STILL

bezpieczeństwo w magazynie

ТЕМАT

Bezpieczna praca wózkami przemysłowymi w magazynie

Inteligentne rozwiązania minimalizujące ryzyko wypadków i uszkodzeń

DATA

18 maja 2021 r.

Od 10:00 do 11:00
Od 16:00 do 17:00

JĘZYK

Język webinaru: angielski

Tłumaczenie na żywo: niemiecki, włoski, francuski, hiszpański

Wydajność magazynu w dużym stopniu zależy od bezpieczeństwa i niezawodności jego procesów logistycznych. W tym kontekście bezpieczeństwo w przemyśle ma szczególne znaczenie.

Wszędzie tam, gdzie spotykają się ludzie i maszyny, mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje. A ludzie mogą doznać obrażeń lub uszkodzić towary. W celu zidentyfikowania i zminimalizowania tych zagrożeń dla pracowników oraz zapobieżenia uszkodzeniom powodowanym przez wózki przemysłowe, sprzęt i towary, dostępna jest cała gama rozwiązań.

Nasi eksperci w zakresie bezpieczeństwa wózków widłowych wyjaśnią, czym są te rozwiązania i do czego służą.

Czekamy na Ciebie! Bądź bezpieczny!

Skorzystaj z:

  • ustrukturyzowanego przeglądu ryzyk i zagrożeń w magazynie podczas pracy z wózkami widłowymi.
  • jasnego przeglądu rozwiązań, które pomagają zapobiegać wypadkom i unikać szkód dla ludzi i infrastruktury na obszarach wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
  • wymiany doświadczeń z ekspertami znającymi temat z praktyki
 

Zwiększ bezpieczeństwo podczas pracy wózków przemysłowych! Przegląd innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa i scenariuszy ich zastosowań.

Gama rozwiązań zwększających bezpieczeństwo jest zróżnicowana i obejmuje inteligentne systemy wspomagające i aplikacje, które wykrywają potencjalne zagrożenia i aktywnie przeciwdziałają przyczynom uszkodzeń i wypadków, poprzez komponenty pojazdów i rozwiązania stacjonarne zabezpieczające określone obszary magazynowe i komunikacyjne, aż po szkolenia dla pracowników.

Aby dać Ci orientację, jak i gdzie możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego magazynu, nasi eksperci przedstawiają aktualne rozwiązania dla różnych zastosowań, środowisk pracy oraz ich wpływ na unikanie i zapobieganie zagrożeniom.

Pomimo całej tej zawartości będzie wystarczająco dużo czasu, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tego ważnego tematu na żywo podczas transmisji.


Kontakt

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.