Webinar STILL

bezpieczeństwo w magazynie

ТЕМАT

Bezpieczna praca wózkami przemysłowymi w magazynie

Inteligentne rozwiązania minimalizujące ryzyko wypadków i uszkodzeń

DATA

18 maja 2021 r.

Od 10:00 do 11:00
Od 16:00 do 17:00

JĘZYK

Język webinaru: angielski

Tłumaczenie na żywo: niemiecki, włoski, francuski, hiszpański

Wydajność magazynu w dużym stopniu zależy od bezpieczeństwa i niezawodności jego procesów logistycznych. W tym kontekście bezpieczeństwo w przemyśle ma szczególne znaczenie.

Wszędzie tam, gdzie spotykają się ludzie i maszyny, mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje. A ludzie mogą doznać obrażeń lub uszkodzić towary. W celu zidentyfikowania i zminimalizowania tych zagrożeń dla pracowników oraz zapobieżenia uszkodzeniom powodowanym przez wózki przemysłowe, sprzęt i towary, dostępna jest cała gama rozwiązań.

Nasi eksperci w zakresie bezpieczeństwa wózków widłowych wyjaśnią, czym są te rozwiązania i do czego służą.

Czekamy na Ciebie! Bądź bezpieczny!

Skorzystaj z:

  • ustrukturyzowanego przeglądu ryzyk i zagrożeń w magazynie podczas pracy z wózkami widłowymi.
  • jasnego przeglądu rozwiązań, które pomagają zapobiegać wypadkom i unikać szkód dla ludzi i infrastruktury na obszarach wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa.
  • wymiany doświadczeń z ekspertami znającymi temat z praktyki
 

Zwiększ bezpieczeństwo podczas pracy wózków przemysłowych! Przegląd innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa i scenariuszy ich zastosowań.

Gama rozwiązań zwększających bezpieczeństwo jest zróżnicowana i obejmuje inteligentne systemy wspomagające i aplikacje, które wykrywają potencjalne zagrożenia i aktywnie przeciwdziałają przyczynom uszkodzeń i wypadków, poprzez komponenty pojazdów i rozwiązania stacjonarne zabezpieczające określone obszary magazynowe i komunikacyjne, aż po szkolenia dla pracowników.

Aby dać Ci orientację, jak i gdzie możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojego magazynu, nasi eksperci przedstawiają aktualne rozwiązania dla różnych zastosowań, środowisk pracy oraz ich wpływ na unikanie i zapobieganie zagrożeniom.

Pomimo całej tej zawartości będzie wystarczająco dużo czasu, aby odpowiedzieć na pytania dotyczące tego ważnego tematu na żywo podczas transmisji.


Kontakt