Nowa doza swobody w zakresie finansowania!

Swobodna umowa ramowa STILL zawiera umowy dotyczące przekazania wóżków w użytkowanie (leasing, wynajem, BasicDynamic) oraz umowy dotyczące automatycznego przejęcia własności (wynajem z opcją zakupu).

Czas trwania

Czas trwania

W wielu wypadkach w życiu decydujący jest właściwy moment. Dotyczy to również czasu trwania umów firmy STILL.

Czas trwania

BasicDynamic

BasicDynamic

BasicDynamic firmy STILL tworzy po raz pierwszy bezpośrednie powiązanie pomiędzy użytkowaniem sprzętu i jego kosztami.

BasicDynamic

Leasing

Leasing

Wielu klientów decyduje się na leasing: średnio- lub długoterminowe przekazanie w użytkowanie.

Leasing

Zakup

Zakup

Obojętne, czy kupujecie Państwi jeden wózek czy też całą flotę – wózki widłowe z firmy STILL to przyszłościowa inwestycja.

Zakup

Wynajem z opcją kupna

Wynajem z opcją kupna

Wynajem z opcją zakupu w firmie STILL jest dla Państwa dobrą alternatywą, jeśli życzą sobie Państwo możliwie mało skomplikowanej inwestycji finansowej.

Wynajem z opcją kupna

Cookie Panel

STILL uses cookies to give you the best experience online and to provide anonymised, aggregated site usage data. You can find out what cookies we use, what they do and how you can disable them in our Cookie Policy.

By browsing our sites you consent to the use of cookies. By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.